กว่าจะได้เป็น หมอผิวหนัง ต้องจบหลักจบสาขาอะไรมาดูกันค่ะ

ถ้าหมอบอกว่าหมอเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านผิวหนัง คงไม่มีใครถามต่อ ส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงว่าหมอคงรักษาสิว ฝ้า กระ ฉีดโบทอกซ์ ฟิลเลอร์ และเลเซอร์ บางคนอาจถามต่อว่ารักษาโรคผิวหนังด้วยไหม แต่ถ้าหมอบอกว่าหมอเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านตจวิทยา หลายคนคนงง ว่าหมอคนนี้ทำอะไร บางคนนึกไปถึงจิตวิทยาด้วยค่ะ

ตจวิทยา (dermatology) เป็นสาขาหนึ่งในวิชาแพทยศาสตร์ที่เกี่ยวกับผิวหนังและโรคผิวหนัง หมอผิวหนัง เป็นสาขาย่อยพิเศษทั้งทางด้านอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์ ตจแพทย์ หมอผิวหนัง ดูแลผู้ป่วยที่มีโรคผิวหนังหรือปัญหาด้านความสวยความงามเกี่ยวกับผิวหนัง เช่นผิวหนัง หนังศรีษะ เส้นผม และเล็บ หมอผิวหนัง ในประเทศไทยจะต้องจบแพทยศาสตร์บัณฑิตก่อนโดยใช้เวลาเรียนปกติคือ 6 ปี หลังจากนั้นจึงเข้าเรียนเพื่อเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนัง หมอผิวหนัง ในประเทศไทยมีหลักสูตรการอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาตจวิทยาที่ต้องใช้เวลาเรียน 4 ปี
ซึ่งในปัจจุบันมีสถาบันฝึกอบรมในระดับนี้ 5 แห่ง ได้แก่

1. สาขาวิชาตจวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. หน่วยโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
3.ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
4.แผนกผิวหนัง กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
5.สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

หลายคนคงงงว่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านผิวหนังในแต่ละปีจบมาไม่มาก แต่ไหงคลินิกผิวหนังบ้านเราเยอะมาก เนื่องจากตามกฎหมาย พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม อนุญาตให้แพทย์ที่จบมาทุกคนสามารถทำการรักษาได้ทุกโรค คลินิกที่เปิดส่วนใหญ่จะเปิดเป็นคลินิกเวชกรรมและรักษาโรคผิวหนังไปด้วย แพทย์บางท่านก็ได้ศึกษาและอบรมต่อในคอร์สเกี่ยวกับความงามที่เปิดทั้งในไทยและต่างประเทศ แต่คลินิกที่เป็นคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านผิวหนัง(ตจวิทยา)ที่ได้รับการรับรองโดยแพทยสภามีไม่มาก